More than sensors+automation
Zoeken

Sproeidrogen

Bewaking van temperatuur en vocht tijdens het sproeidrogen of wervelbeddroging.   Hierbij ontrekt het vochtig oppervlak van het vloiestofdruppeltje (product) de voor het verdampen nodige energie aan het drooggas onder de vorm van warmte.  De lucht in het systeem koelt af en neemt ter gelijker tijd waterdamp op.    Ter bewaking van de temperatuur, de druk en de luchtvochtigheid biedt JUMO U geschikte sensoren en regeltoestellen, om een gelijkblijvend hoge productqualiteit te garanderen.   Voor de veiligheit in bereiken, waar een risico van explosie bestaat, bieden wij U sensoren met ATEX keuring.