More than sensors+automation
Zoeken

De windturbine

In de volgende tekening wordt de windturbine in verschillende deelbereiken uitgelegd.  Klik op het process, waarvoor U meetinstrumenten nodig heeft.  Op basis van deze keuze worden de verschillende instrumenten van JUMO, die aan de pas komen, aangetoond.