More than sensors+automation
Zoeken

Koelwater

In vele industriebedrijben moet warmte worden afgevoerd.  In technologische processen wordt koelwater als warmtedrager gebruikt.  Koelwater kan op vele verschillende manieren gebruikt worden:  in climaatregelingen, cilinderkoelers van machines, condensatiekoeling, koeling van staalsmeltovens, koeling van reactoren in de chemische industrie.  Het in industriele processen of stroomproductie verwarmde water wordt in een koeltoren afgekoeld.  Deze koeltoren maken normaal deel uit van de installaties, die voor de koeling van processen instaan.