More than sensors+automation
Zoeken

Firma

De firma JUMO werd in 1948 in Fulda (Duitsland) opgestart. De eerste aktiviteit was de produktie van glas voor glasthermometers.

Vandaag stelt de group JUMO in de hele wereld 2.300 personen tewerk en is op alle markten present.

JUMO Automation startte in 1971 op, is gelegen in Eupen en telt vandaag 35 personen. Wij beheersen de drie landstalen.

Jumo biedt de volgende voordelen:

  • het feit, dat de firma nog altijd in de handen van de familie JUCHHEIM is creëert een goede werkatmosfeer en een open oor voor onze partners.
  • Jumo beschikt over een grote produktiediepte, zij het horizontaal of vertikaal. Dit brengt ons een goede kostenbeheersing en kennis van alle aspekten van de fabrikage
  • Wij ontwikkelen zelf onze produkten. In het moederhuis in Fulda werken een honderdtal ontwikkelaars. Het aantal individueel voor onze klanten ontwikkelde produkten toont onze bereidheid aan, op de wensen van onze klanten in te gaan.
  • Jumo heeft het volgend motto : Think global; act local


Daardoor hebben de filialen, en ook Jumo Automation Eupen, niet alleen een commerciele dienst, MAAR ook een eigen produktie en een kompetente technische dienst.

Onze voelerproduktie heeft als uitdaging elke dag aan de wensen van onze klanten te voldoen. Onze specialiteit: maatwerk en 'just-in-time' levering.
Wij beschikken zowel over moderne fabrikagemethodes alsook ervaren en kompetent personeel om aan alle wensen van onze klanten te voldoen.

Onze technische dienst herstelt niet alleen onze toestellen, maar ontwikkelt programmas, start installaties op, geeft cursussen, ondersteunt onze klanten bij technische problemen, enz.

Zonder twijfel, Jumo Automation is een goede partner voor U, niet alleen omwille van de ervaring en de moderne toestellen, maar in het bijzonder omdat wij naar onze klanten luisteren.

Ook heeft Jumo zich de laatste jaren verder ontwikkelt, niet alleen door uitbreiding van zijn productgamma, maar ook als betrouwbare en solide partner, die verantwoordelijkheid overneemt en globale oplossingen aan zijn klanten aanbiedt.

B. Radermacher
Generaal directeurDownload Corporate Policy