Meetinstrumenten voor niveaumeting

Niveaumeting: JUMO MAERA F27

Ook voor het uitvoeren van een niveaumeting, is een druksensor onderdeel van de basisuitrusting. Daarbij maakt men gebruik van het volgende principe: Een vloeistof oefent een hydrostatische druk uit die steeds evenredig is met de hoogte van de vloeistof. Deze waarde dient als maat om het vulniveau te bepalen. Een relatieve druktransmitter onderin een vloeistofhouder kan de werkelijke vulgraad van de houder opsporen. Onze JUMO MAERA hydrostatische niveaumeters werken volgens hetzelfde principe. Bij een niveaumeting, neemt de druk bij de bron toe naarmate de diepte ook toeneemt. Zo kan men, rekening houdend met de omgevingsdruk, de dichtheid van de vloeistof en de diepte van het lichaam, de hydrostatische druk berekenen.

JUMO biedt voor elke toepassing de juiste manometers: Zo stelt, bijvoorbeeld, de procesindustrie andere eisen aan meet- en controleapparatuur dan de voedsel- of farmaceutische industrie. Door de vele mogelijke combinaties met betrekking tot instrumenten voor niveaumeting, is de grootte van ons productassortiment steeds verder toegenomen.

Hier vindt u ons productoverzicht

Niveaumeting - Precisie en betrouwbaarheid

Voor elke meting hecht men belang aan nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Als de gemeten waarden niet kloppen, komen alle procesketens tot stilstand. De intelligente producten van JUMO zorgen er niet alleen voor dat dit voorkomen kan worden, ze bevorderen daarenboven ook nog eens de winstgevendheid van uw investering. Voor het uitvoeren van een niveaumeting behoort natuurlijk, net zoals de meetnauwkeurigheid, ook de gebruiksvriendelijkheid van het meetinstrument bij de relevante parameters. Vandaar dat de druksensoren via digitale elektronica de meetwaarden direct in een toepassingsgerichte maateenheid omzetten (bijvoorbeeld kubieke meters of liter). De diverse meetbereiken en analoge outputs garanderen een individuele aanpassing aan verschillende toepassingen op het gebied van niveaumeting.