Ballast water tanks on board of a ship Ballastwatermanagement Productie van drinkwater Afvalwaterbehandeling

Waterbehandeling

Waterbehandeling is essentieel op grote schepen. Ballastwater moet worden gezuiverd, zodat het, wanneer het in andere wateren wordt geloosd, geen schade toebrengt aan de ecosystemen daarvan. Ook afvalwater wordt behandeld, evenals drinkwater dat op schepen vaak wordt verkregen uit zeewater. Voor al deze toepassingen biedt JUMO gecertificeerde sensor- en automatiseringstechniek speciaal geschikt voor de scheepvaart.