Ballastwatermanagement

Schepen worden gevuld met ballastwater ofwel na het lozen van afvalwater ofwel na het lossen van vracht om het evenwicht te bewaren. Het wordt uit de plaatselijke wateren gehaald en weer geloosd wanneer het schip in de haven wordt geladen.

Ons product suggesties voor uw toepassing

Ballast water management with JUMO

Measurement and control technology protects the world's ecosystems

When ships (partially) unload or discharge waste water, ballast water from local waters provides balance. When it is then discharged again in another port, the local ecosystem can be severely damaged, for example by foreign animals, plants, viruses and other microorganisms. For this reason, the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments must be urgently observed and the ballast water must be treated accordingly. JUMO offers measurement and control technology for various processes of ballast water management, which has approvals for shipping.

Measurement and control technology protects the world's ecosystems

When ships (partially) unload or discharge waste water, ballast water from local waters provides balance. When it is then discharged again in another port, the local ecosystem can be severely damaged, for example by foreign animals, plants, viruses and other microorganisms. For this reason, the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments must be urgently observed and the ballast water must be treated accordingly. JUMO offers measurement and control technology for various processes of ballast water management, which has approvals for shipping.

Uw contactpersoon


Branche specialist scheepsbouw

Info JUMO Belgium +32 87 595300 +32 87 595300