Ausgezeichnet

Bescheidenheit ist eine Tugend, die JUMO sehr wichtig ist. Aber wir sind auch so selbstbewusst, dass wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Vor allem wenn uns andere loben, nehmen wir das dankbar an. Wir freuen uns über unsere Erfolge und Auszeichnungen, die uns in unserem Handeln bestätigen.

Wir sind stolz, dass unsere Leistungen als Unternehmer und Arbeitgeber sowie unsere Kompetenz in den Bereichen Markenkommunikation und Sensortechnik anerkannt werden.

Verantwoordelijk

Bij JUMO is kwaliteit de verantwoordelijkheid van elke individuele medewerker. Procesverbeteringen kunnen door elke medewerker worden aangebracht, waardoor een hoge betrokkenheid bij het kwaliteitssysteem is gerealiseerd.

Professioneel

De kwaliteit van onze producten is voor ons bijzonder belangrijk. Uitgebreide meet- en testapparatuur in onze fabriek in Fulda (Duitsland) vormt hiervoor de basis:

  • 3D coördinaten meetmachine
  • 3D x-ray computertomografie
  • Elektronenmicroscoop scannen met EDX
  • Infrarood spectrometer
  • Testbank voor IP-beschermingstest
  • Trillingstestsysteem
  • GTEM-cel voor EMC-metingen
  • en meer

Gecertificeerd

Door een goed lopend kwaliteitsmanagementsysteem leveren wij producten die voldoen aan de kwaliteitseisen van onze klanten. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd volgens de laatste DIN EN ISO 9001 norm. Dit alles met als doel een solide en betrouwbare partner te zijn waarop u kunt vertrouwen.

Onderaan de pagina vindt u alle certificaten van JUMO Nederland en van de fabriek van JUMO in Duitsland.

Samthandschuhe für die Kräuterbehandlung

Getrocknete Kräuter sind nicht nur aus der Küche kaum mehr wegzudenken. Der Trocknungsprozess ist aufwändig, da die Kräuter sehr schonend behandelt werden müssen, um eine optimale Qualität und einen größtmöglichen Wirkstoffgehalt zu garantieren. JUMO hat mit ihrem Partner Hofgutkräuter GmbH & Co. KG in Reinheim eine energieeffiziente und variable Lösung entwickelt.

Erfolgsgeschichte lesen

Begeistert

Thomas Ost, Projektmanager Vacuumschmelze GmbH & Co.KG

"Wir haben mit dem JUMO-Engineering einen starken Partner gefunden, dessen fachliche Kompetenz uns überzeugt hat."

Vacuumschmelze GmbH & Co.KG
Thomas Ost, Projektmanager

DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 14001

Durch die Umsetzung unseres prozessorientiertes Qualitätsmanagementsystem nach den Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2015 wird der nachhaltige Erfolg unseres Unternehmens sichergestellt. Durch die kontinuierliche Bewertung der Erfordernisse und Erwartungen der Kunden soll eine höchstmögliche Zufriedenheit der Kunden erreicht werden. Durch eine systematische Personalplanung und –entwicklung wird das Bewusstsein unserer Mitarbeiter in Bezug auf die Tätigkeiten zur Erfüllung der Produktanforderungen gestärkt.

Download
Kwaliteitsstandaard

Kwaliteit is geen toeval

Het is eerder het resultaat van een goed werkend systeem. JUMO ontwikkelt en produceert hoogwaardige producten voor meet-, regel- en automatiseringstechniek. Dankzij een voor een industriële onderneming ongewoon hoge mate van verticale integratie slagen wij erin op alle niveaus kwaliteit "Made in Germany" te produceren.

DIN ISO 9001 Certificaat JUMO België

Om onze eigen claim op bindende wijze vast te leggen en te allen tijde controleerbaar te maken, passen wij op alle gebieden van de onderneming een consequent managementsysteem toe dat kwaliteit, milieubescherming en arbeidsveiligheid combineert. Alle processen in de verschillende afdelingen van ons bedrijf zijn in detail gedocumenteerd en worden voortdurend gecontroleerd door interne en externe audits. Ultramoderne inspectie- en testsystemen ondersteunen het productieproces van inkomende goederen tot afvoer. Ons certificaat volgens DIN EN ISO 9001 bevestigt de vervulling van onze eis. Kwaliteit die geleefd wordt.NEN-EN-ISO 9001:2015

Ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen van de ISO 9001-norm.

Download
3D X-ray computertomograaf

Met moderne technologie, zoals de 3D X-ray computertomograaf, zorgen we voor de uitstekende kwaliteit van onze producten

Neem contact op met


KAM Coördinator

Christoph Rennertz 0032 87 59 53 00 0032 87 59 53 00

Certificaten JUMO Duitsland

DIN EN ISO 9001

De implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem volgens de eisen van DIN EN ISO 9001:2015, garandeert het duurzame succes van onze onderneming. Door voortdurend de eisen en verwachtingen van onze klanten te evalueren, streven we naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid. Door personeelsscholing- en ontwikkeling wordt het bewustzijn van onze medewerkers, met betrekking tot de activiteiten voor het voldoen aan de producteisen, continu aangescherpt.

Download

Onze onderscheidingen

Hessen Champions 2015
german brand award 2017 winner
Exzellenzbetrieb Deutscher Mittelstand 2019
Grosser Preis des Mittelstandes
Leading Employer Deutschland 2020
Top Arbeitgeber Mittelstand 2020

Kwaliteit volgens richtlijn 2014/34/EU ATEX (CE2004)

De implementatie van de vereisten van de Europese richtlijn 2014/34/EU en DIN EN 80079 “Gevaarlijke gebieden – toepassing van kwaliteitsmanagementsystemen” zorgt ervoor dat onze apparaten en beveiligingssystemen kunnen worden gebruikt in gevaarlijke gebieden indien gebruikt zoals bedoeld. Naleving van kwaliteitsborging met bijlage IV van de richtlijn wordt regelmatig gecontroleerd.

Download

Kwaliteitsborging volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU (CE0036)

De implementatie van de vereisten van de Europese richtlijn 2014/68/EU zorgt ervoor dat onze apparaten en beveilingssystemen kunnen worden gebruikt als drukapparaten wanneer ze worden gebruikt zoals bedoeld. De naleving van een kwaliteitsborgingssysteem in overeenstemming met Richtlijn 2014/68/EU Bijlage III, Module D wordt regelmatig gecontroleerd door een aangemelde instantie.

Download

RL 2014/32/EU

De implementatie van de vereisten van de Europese richtlijn RL 2014/32/EU zorgt ervoor dat onze temperatuursensorparen kunnen worden gebruikt als meettoestellen binnen de categorie MI-004 "Warmtemeters" wanneer ze worden gebruikt zoals bedoeld. Wij als fabrikant verklaren desgewenst de conformiteit (CE-markering en metrologiemarkering) voor deze temperatuursensorparen, aangezien zij aan alle relevante eisen van de richtlijn voldoen. De erkenning van het kwaliteitsmanagementsysteem overeenkomstig RL 2014/32/EU bijlage D wordt regelmatig gecontroleerd door een aangemelde instantie.

Download

Wet meting en ijking - MessEG

De uitvoering van de eisen van de Duitse Meet- en Kalibratiewet (MessEG) garandeert dat onze temperatuursensorparen voor koudemeters als meetapparatuur kunnen worden gebruikt wanneer ze worden gebruikt zoals bedoeld. Als fabrikant verklaren wij desgewenst de conformiteit van deze temperatuursensorparen, aangezien zij voldoen aan alle relevante eisen van de wet. Een aangemelde instantie controleert regelmatig de erkenning van het kwaliteitsmanagementsysteem overeenkomstig het Meet- en Kalibratiebesluit.

Download

DAkkS (DKD)/DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Ons DAkkS-kalibratielaboratorium heeft de algemene vereisten voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria in overeenstemming met DIN EN ISO / IEC 17025 geïmplementeerd. Het DAkks-kalibratielaboratorium voor temperatuurkalibratie is erkend door de Duitse accreditatie-instantie en wordt regelmatig gecontroleerd.

Download

DIN EN ISO 3834-3

Onze lasproductiefaciliteiten voldoen aan de kwaliteitseisen van DIN EN ISO 3834-3 voor smeltlassen van metalen materialen. De lasvereisten voor de vervaardiging van drukapparatuur in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2014/68/EU zijn aangetoond voor een erkende testinstantie. De erkenning als fabrikant volgens AD-2000 Merkblatt HP 0 in samenhang met DIN EN ISO 3834-3 werd gecertificeerd en wordt regelmatig gecontroleerd.

Download

CCC certificaat

Het CCC-certificaat is het verplichte Chinese certificaat voor diverse productgroepen, met name technische, elektronische en automobielproducten. Alleen via een CCC-certificering krijgen fabrikanten van producten die aan certificering onderworpen zijn, toestemming om naar China te exporteren. Onze producten zijn niet certificeringsplichtig en behoeven geen testzegel.

Download

VDB certificaat

De Duitse spoorwegindustrievereniging verenigt de fabrikanten van alle producten voor het spoorwegbedrijf onder één dak. De leden van de vereniging zetten zich sterk in voor hoogwaardige en duurzame spoorvervoerstechnologie.

Download