Doorloopoven Doorloopoven

Continue warmtebehandelingsprocessen

Continue warmtebehandeling wordt in veel industriële sectoren gebruikt. Daarbij gaat het niet alleen om het bereiken van een snel productieproces waarbij de producten automatisch door het systeem bewegen. Met continue warmtebehandelingssystemen kunnen ook zones ingericht worden met verschillende temperatuurbereiken die de producten passeren. Zo kunnen bijvoorbeeld producten in één lijn verwarmd, gekoeld, gedroogd en gebrand worden.