Kalibreren

Temperatuurskalibratie

Het doel van JUMO is om onze klanten gedurende de gehele levenscyclus van het product te ondersteunen. Machines en fabricageprocessen vereisen steeds meer instrumenten met certificaten en certificering ter plaatse in het meetcircuit. Daarom bieden wij kalibratie al meer dan 25 jaar aan als een dienst. Klanten profiteren van onze knowhow, die wij ook gebruiken om apparatuur van andere fabrikanten te kalibreren. Op het gebied van temperatuurkalibratie zijn wij DAkkS-gecertificeerd via onze moedermaatschappij en bieden wij ook testen aan volgens ISO 9001, AMS2750 en CQI-9. Wij selecteren de juiste procedure en het juiste laboratorium voor de vereiste certificeringen en reeksen.

Servicetechniker im Einsatz

Kalibratie in het laboratorium en ter plaatse

In het algemeen kalibreren wij in het laboratorium, in onze fabriek in Eupen of in ons hoofdkantoor in Duitsland, of in ons zusterbedrijf in Frankrijk, om de hoogste meetnauwkeurigheid te garanderen. Kalibraties leiden vaak tot procesonderbrekingen of zelfs uitvaltijd. Om onderbrekingen in het productieproces zo kort mogelijk te houden, biedt JUMO ook kalibraties ter plaatse aan, afhankelijk van de toepassing en de mogelijkheden. Neem contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden en oplossingen voor uw situatie.


Onze service

 • IJking van weerstandsthermometers en thermokoppels (ook met transmitters)
 • Dataloggers, elektronische thermometers met directe uitlezing, mechanische thermometers en klimaatkamers

Uw voordelen

 • Snel, dus minder downtime
 • Gekwalificeerde technicus ter plaatse
 • Opname van het gehele proces en de installatiesituatie
 • Afstelling, reparatie of vervanging van afzonderlijke onderdelen in geval van foutieve meetresultaten
JUMO instrumenten worden altijd weer gekalibreerd volgens DAKKS

JUMO instrumenten worden altijd weer gekalibreerd volgens DAKKS

Kalibratie ter plaatse

Kalibratie ter plaatse

Kalibraties volgens ISO 9001

Geaccrediteerde dienstverleners bieden naast geaccrediteerde kalibraties ook kalibraties aan volgens ISO 9001. Het voordeel voor klanten die kalibraties volgens ISO 9001 laten uitvoeren door een geaccrediteerde dienstverlener, is dat de professionele en technische knowhow, de traceerbaarheid van de gebruikte referentieapparatuur en het kwaliteitsniveau gewaarborgd zijn.

JUMO biedt ook kalibratie aan voor alle parameters, onafhankelijk van de fabrikant. Het resultaat is dat de exploitanten van de installatie kunnen profiteren van de nauwkeurigste metingen onder reële procesomstandigheden, direct in de installatie.

Testen en kwalificeren volgens AMS2750 en CQI-9

De North American Automotive Industry Action Group (AIAG) is de uitgever van de Continuous Quality Improvement (CQI)-normen. CQI-9 Beoordeling van het warmtebehandelingssysteem is een beoordeling van de warmtebehandeling en moet ten minste eenmaal per jaar worden uitgevoerd.

Deze norm is een aanvulling op ISO TS 16949 (IATF 16949) en geldt voor alle wereldwijde toeleveranciers van de automobielindustrie die een contractuele aankoop-, leverings- of kwaliteitsovereenkomst hebben gesloten voor de gehele toeleveringsketen. JUMO wil haar klanten helpen aan deze normen te voldoen door diensten aan te bieden.
Warmtebehandeling volgens de hoogste normen

Tenslotte bieden wij al meer dan 70 jaar producten, complete oplossingen en diensten voor warmtebehandelingssystemen, die op hun beurt in bijna alle takken van de industrie worden gebruikt. Zij worden onderworpen aan zeer veeleisende tests en kwalificaties overeenkomstig AMS2750 (lucht- en ruimtevaart) en CQI-9 (automobielindustrie), vooral omdat de warmtebehandelde producten grotendeels worden gebruikt in veiligheidsrelevante gebieden.

Vooral bij gereglementeerde industriële toepassingen, zoals de lucht- en ruimtevaart, de automobielindustrie, de farmaceutische industrie en de gas- en stoomturbine-industrie, is de nauwkeurigheid van de afzonderlijke componenten van cruciaal belang voor een succesvol proces. Als een partij defecten vertoont als gevolg van een procesafwijking, kan dat immense financiële schade betekenen.

Onze diensten

Procesmeting en data-acquisitie volgens AMS2750 en CQI 9:

 • Meting van de temperatuuruniformiteit (Temperature Uniformity Survey - TUS)
 • Systeemnauwkeurigheidstest (SAT)
 • Testen van instrumenten
 • Meet- en regeltechniek (temperatuursensoren)
 • Gegevensverzameling en visualisatie

Uw voordelen

 • Naleving van relevante normen en standaarden (ISO TS 16949 (IATF 16949), AMS2750 en CQI-9)
 • Zorgen voor de nauwkeurigheid van de afzonderlijke componenten in het proces
 • Minimalisering van fouten als gevolg van procesafwijkingen

Uw contact


Kalibratie temperatuur

Alexandre Ponthier +32 87 595 300 +32 87 595 300