Grondwaterbehandeling

Het grootste deel van ons drinkwater komt uit grondwater. Hier vindt u op het proces gebaseerde meettechnologie voor de behandeling van drinkwater uit grondwater. In de afbeelding ziet u de verschillende stappen die nodig zijn voor de behandeling van drinkwater. Klik op het proces waarvoor u de meettechnologie nodig heeft. Aan de hand van een selectie wordt het JUMO productportfolio voor uw proces getoond. De nauwkeurige beschrijving helpt u bij het vinden van verschillende JUMO-oplossingen voor machines en installaties voor de drinkwaterbehandeling.

Waterbronnen

0 Oplossingen

Drinkwater wordt onder andere uit het grondwater gewonnen. Voor een betrouwbare controle van het drinkwater worden verschillende parameters gemeten en bewaakt. Een van de belangrijkste parameters is de pH-waarde.

Coagulatie en flocculatie

Troebelheidsmeting

Flocculatie is een proces dat in de drinkwaterbehandeling wordt gebruikt om bestaande troebelheid te verminderen, waarbij de fijnste bestanddelen uit het water coaguleren. Naast de troebelheid moeten ook het niveau en de stroming van de inhoud van de flocculatie-installatie worden gemeten en gecontroleerd.

Sedimentatie

Geleidbaarheidsmeting

De vaste stoffen en troebelheid gevormd door flocculatie kunnen worden gescheiden door sedimentatie. De waterkwaliteit wordt gecontroleerd door geleidbaarheid en de pH-waarde. Wanneer de pH is geoptimaliseerd voor flocculatie van organische of anorganische stoffen, zal deze opnieuw worden aangepast na flocculatie en vóór filtratie.

Filtratie

Drukmeting

Filtratie is het proces waarbij een vast-vloeistofmengsel in water of afvalwater kan worden gescheiden of gesplitst met filters. Voor een efficiënte filtratie is drukbewaking voor en na het filter noodzakelijk.

Desinfectie

Chloormeting

Met behulp van desinfectie worden micro-organismen uit het water verwijderd of gedood. Chloor is het meest gebruikte desinfectiemiddel in de drinkwaterbehandeling. Volgens het principe "zo veel als nodig en zo weinig mogelijk" moeten de concentratie en de dosering van het chloorgehalte voortdurend worden gecontroleerd.

Wateropslag

0 Oplossingen

Het behandelde drinkwater wordt opgeslagen in opslagreservoirs. Het niveau in deze tanks moet voortdurend worden gecontroleerd. De reservoirs mogen immers niet leeg zijn of overlopen, maar een effectieve drinkwatervoorziening moet worden gegarandeerd.