Insert your alternative text
Uw privacy is onze zorg

Privacy beleid

Dit privacybeleid bevat informatie over hoe JUMO Automation B.V., Industriestrasse 18, B-4700 Eupen (hierna "JUMO GmbH & Co.KG" of "wij") informatie verzamelen en wat daarmee gebeuren.

Wij danken u voor uw interesse in ons bedrijf en in onze producten en diensten. Het is voor ons belangrijk dat u zich, met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, veilig voelt op onze website. Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens erg serieus en behandelen deze vertrouwelijk conform de wettelijke beveiliging persoonsgegevens en ons privacy beleid. Nakoming van de voorzieningen van de algemene data beveiliging regelgeving is voor ons vanzelfsprekend. Daarom informeren wij u graag over welke informatie wanneer verzameld wordt en hoe wij deze informatie gebruiken.

Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Strekking verwerking persoonlijke gegevens

Wij verzamelen en gebruiken data van website bezoekers om onze site van relevante content te kunnen voorzien en onze service marktgericht te kunnen bieden. Persoonlijke data wordt alleen verzamelt en gebruikt na toestemming van de gebruiker. Uitzondering hierop vindt alleen plaats indien voorafgaande toestemming om praktische redenen niet mogelijk is en het verwerken van data wettelijk is toegestaan.

2. Wettelijke basis voor het gebruiken van persoonlijke gegevens

Voor zover wij toestemming verkrijgen voor het gebruiken van persoonlijke data, dient art.6 para.1 (a) van de EU General Data Protection Regulation (GDPR) als wettelijke basis voor het verwerken ervan. Art.6 para 1 (b) van de GDPR dient als wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens benodigd voor het opstellen van een contract waarbij de data een contractuele partij betreft. Dit geldt ook voor verwerking van gegevens die nodig zijn om precontractuele zaken te regelen. Art. 6 para. 1 (c) van de GDPR dient als wettelijke basis voor zover het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het vervullen van wettelijke verplichtingen waar ons bedrijf aan dient te voldoen. Art.6 para 1 (d) van de GDPR dient als wettelijke basis indien de data of een natuurlijk persoon van vitaal belang zijn voor het verwerken van de persoonsgegevens. Art.6 para.1 (f) van de GDPR dient als wettelijke basis voor verwerking indien dit noodzakelijk is voor het vrijwaren van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde partij en indien de belangen, fundamentele rechten, en vrijheden van de betreffende data niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang.

3. Verwijdering van data en duur van opslag

De persoonsgegevens met betrekking tot het onderwerp van de data wordt gewist of geblokkeerd zodra de noodzakelijkheid tot opslag is verlopen. Data kan na deze periode bewaard blijven indien is voorzien aan Europese of nationale wetgever in EU-verordeningen, wetten of andere voorzieningen waaraan de persoon is onderworpen. De data zal worden geblokkeerd of verwijderd indien de registratie periode zoals eerder is vastgelegd verloopt, tenzij de noodzaak tot aanvullende opslag aanwezig is omdat een contract nog niet beëindigd is.

Automatisch verzamelde niet-persoonlijke data

Tijdens gebruik op onze website worden de volgende gegevens opgeslagen voor organisatorische en technisch doeleinden:

 • Informatie over browser type en gebruikersversie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internet serviceprovider van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Websites waar vandaan de gebruiker op onze website komt
 • Websites waar de gebruiker naartoe gaat vanaf onze website

Wij evalueren deze technische data anoniem en alleen voor statistische doeleinden waarmee wij onze website continu optimaliseren en zo aantrekkelijk houden voor u. De tijdelijke registratie van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website zichtbaar te kunnen maken aan de gebruiker. Het IP-adres van de gebruiker blijft opgeslagen voor dit doeleinde gedurende de duur van de sessie. Wij gebruiken deze data voor het detecteren van eventueel misbruik en het registreren van een poging hiertoe.

Gebruik van Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het gebruikers computersysteem. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie opgeslagen worden op het gebruikers besturingssysteem. Deze cookie bevat een karakteristieke string wat het mogelijk maakt door de browser herkend te worden indien opnieuw toegang gezocht wordt.

Wij gebruiken cookies om onze website nog gebruiksvriendelijker te maken. Sommige onderdelen van onze website hebben de mogelijkheid de aanvragende browser te identificeren. De volgende data wordt opgeslagen en verzonden in cookies: 

 • Items in de webshop mand: de gebruiksgegevens worden opgeslagen in de gebruikers sessie totdat de order is afgerond.

Wij gebruiken ook cookies op onze website om het surf gedrag van de bezoeker te analyseren. Op deze manier kan de volgende data worden meegezonden:

 • Ingegeven zoektermen
 • Frequentie van pagina weergave
 • Gebruik van websitefuncties

De gebruiksgegevens op deze wijze verkregen zijn pseudoniemen door technische voorzorgsmaatregelen. Het is daardoor niet langer mogelijk om gegevens toe te wijzen aan de gebruiker. De data wordt niet opgeslagen in combinatie met persoonsgegevens.

Indien onze website bezocht wordt, zal een informatiebannergebruikers informeren over de inzet van cookies voor analytische doeleinden en de bezoeker verwijzen naar dit privacy beleid. In deze context is er eveneens een melding over het voorkomen van registratie van browser instellingen. Het doel om technisch noodzakelijke cookies te gebruiken is om het gebruiksgemak van onze website voor de bezoeker te vergroten. Sommige functies op onze website kunnen niet worden gebruikt zonder het gebruik van cookies. Dergelijke functies vragen om herkenning van de browser bij een pagina wissel.

Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 • Winkelmandje
 • Onthouden van zoekterminologie

De gebruiksgegevens verzamelt door technisch noodzakelijke cookies worden niet gebruikt voor het creëren van een gebruikersprofiel. Het gebruik van analyse cookies (browser, Javascript geschiktheid, scherm resolutie, eind apparaat gebruikt, bandbreedte, locatie) heeft als doel om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De analyse cookies vertellen ons meer over hoe onze website gebruikt wordt en dit maakt continu optimalisatie voor ons mogelijk. Cookies worden opgeslagen op de computergebruiker en overgedragen aan onze website. Zo heeft u als gebruiker volledig controle over het gebruik van cookies. U kunt de overdracht van cookies verbreken of aanscherpen door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Cookies die reeds zijn opgeslagen kunt u op ieder gewenst moment wissen. Dit kan ook automatisch plaatsvinden. Indien u de cookies op onze website niet accepteert kan het zo zijn dat u op onze website niet alle functies volledig kunt benutten.

Veiligheid

Wij hebben technische- en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonlijke data te beschermen tegen verlies, vernietiging, misbruik en ongeautoriseerde toegang. Al onze medewerkers en derde partijen die bij registratie van gegevens betrokken zijn, zijn verplicht om te voldoen aan de German Federal Data Protection Act en dienen persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Zodra persoonlijke data verzameld en verwerkt wordt, wordt de informatie in versleutelde vorm overgedragen om misbruik door derden partijen te voorkomen. Onze veiligheidsmaatregelen worden continu herzien conform technische ontwikkelingen. Wij gebruiken eveneens een beveiligde internetverbinding (https) voor data overdracht in de webshop omgeving van onze website.

Contact formulier

Er zijn verschillende contactformulieren voor online contact op onze website. Indien een bezoeker deze formulieren gebruikt, zal de data die wordt ingegeven geregistreerd worden. Het gaat om:

 • Onderwerp
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Straat
 • Postcode
 • Plaats
 • E-mail
 • Telefoon
 • Functie
 • Afdeling
 • Uw bericht

De volgende data wordt ook bewaard bij verzending van het formulier:

 • Datum en tijdstip van verzending

Uw toestemming voor het verwerken van uw data is verkregen binnen het bereik van het verzendingsproces, referentie hieraan is gemaakt door dit privacy beleid. Als alternatief kunt u met ons contact opnemen via het ter beschikking gestelde emailadres. In dat geval worden uw persoonsgegevens overgedragen door email en opgeslagen. In deze context worden gegevens niet doorgegeven aan derde partijen. Deze data wordt uitsluitend gebruikt voor het tot stand brengen van conversatie.

De wettelijke basis voor het verwerken van data is art.6 para.1 (a) van de GDPR indien de gebruiker zijn/haar toestemming heeft verleend. De wettelijke basis voor het gebruik van gegevens overgedragen door email is art.6 para.1 (f) van de GDPR. Indien het doel van het email contact het afsluiten van een contract is, dan is een aanvullende wettelijke basis voor gebruik ervan te vinden in art.6 para.1 (b) van de GDPR. 

Persoonlijke gegevens uit de opgave velden worden alleen verwerkt voor het verder verwerken van de contact aanvraag. Indien per email een contact verzoek is ingediend, mogen persoonlijke gegevens hiertoe verwerkt worden. De overige persoonlijke data die gegenereerd wordt tijdens het versturen dient ter voorkoming van misbruik van het contactformulier en om de veiligheid van ons informatietechnologie systeem te waarborgen.

De data wordt gewist zodra het doel waarvoor het verkregen was niet langer bestaat.

De gebruiker kan zijn/haar toestemming voor gegevens gebruik herroepen op ieder gewenst moment. Indien de gebruiker ons benaderd via email, dan kan op ieder gewenst moment bezwaar gemaakt worden tegen de opslag van persoonlijke gegevens. In dergelijke gevallen kan de conversatie niet worden voortgezet. De gebruiker kan zijn/haar goedkeuring op ieder gewenst moment per email, telefoon, fax of brief herroepen. Alle persoonlijke gegevens ten aanzien van het tot stand brengen van het contact worden in zo'n geval verwijderd.

Bevestiging van contact/klanten informatie

Ter bevestiging van contact wat met ons tot stand gebracht is door middel van internet, email of in persoonlijke vorm (bezoek, telefonisch, beursbezoek), waarbij persoonsgegevens zijn opgeslagen, versturen wij een bevestiging van dit contact in de vorm van klanten informatie. In deze hoedanigheid zullen gegevens niet verstrekt worden aan derden. De data is uitsluitend bedoeld voor conversatie doeleinden. De data wordt verwijderd zodra de noodzaak tot bewaren van de gegevens niet langer bestaat.

De gebruiker kan zijn/haar goedkeuring voor gebruik van gegevens op ieder gewenst moment herroepen. Indien de gebruiker ons benadert per email kan op ieder gewenst moment bezwaar gemaakt worden tegen registratie van persoonsgegevens. In dergelijke gevallen kan de conversatie niet worden voortgezet. De gebruiker kan zijn/haar goedkeuring op ieder gewenst moment per email, telefoon, fax of brief herroepen. Alle persoonlijke gegevens ten aanzien van het tot stand brengen van het contact worden in zo'n geval verwijderd.

Webinars

Webinars voorzien in de mogelijkheid tot communicatie met ons en een groep mensen die online registreren voor deelname aan een digitale conferentie met als doel informatie te verschaffen. Om dit proces te ondersteunen worden de volgende gegevens bij registratie voor een Webinar vastgelegd:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mail
 • Bedrijf

Om de Webinar service te kunnen bieden gebruikt JUMO GmbH & Co. KG de GoToWebinar service van Citrix, Citrix Headquarters, 4988 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, United States. Citrix is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de service van de dataverwerking aangaande Citrix. U vindt het privacy beleid van Citrix hier: https://www.citrix.com/about/legal/privacy/  

Wij zenden uw email, achternaam, en voornaam naar Citrix in het kader van het verloop van de Webinar. Geaggregeerde statistische data wordt aan JUMO GmbH & Co. KG overgedragen nadat een Webinar is beëindigd. Indien u tijdens een Webinar een vraag heeft gesteld ontvangen wij informatie gerelateerd aan de vraag zoals voornaam, achternaam, email adres om uw vraag na afloop te kunnen verwerken. Wij zijn zelfverantwoordelijk voor de opgeslagen data bij JUMO GmbH & Co. KG gerelateerd aan dit proces.

Indien u inschrijft op deelname aan een Webinar ontvangt u aanvullende informatie en herinneringen aangaande dit event voor en na afloop per email.

Audio en video conferenties

1. Gegevensverwerking

Wij maken onder meer gebruik van online conferentie tools om met onze klanten te communiceren. De tools die wij gebruiken worden hieronder in detail opgesomd. Wanneer u met ons communiceert via video- of audioconferenties via het internet, worden uw persoonsgegevens door ons en door de aanbieder van de desbetreffende conferentietool verzameld en verwerkt.

Daarbij verzamelen de conferentie tools alle gegevens die u verstrekt/ingeeft om de tools te gebruiken (emailadres en/of uw telefoonnummer). Daarnaast verwerken de conferentie tools de duur van de conferentie, het begin en het einde (tijdstip) van deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers, en andere "contextinformatie" met betrekking tot het communicatieproces (metadata).

Voorts verwerkt de aanbieder van het instrument alle technische gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de onlinecommunicatie. Hiertoe behoren met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaat type, besturingssysteemtype en -versie, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker, en verbindingstype.

Alle inhoud die binnen de tool wordt uitgewisseld, geüpload of anderszins beschikbaar gesteld, wordt ook opgeslagen op de servers van de aanbieders van het instrument. Dergelijke inhoud omvat met name cloudopnamen, chat/anti-berichten, voicemails, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die tijdens het gebruik van de dienst werd gedeeld.

Wij wijzen u erop dat wij geen volledige controle hebben over de gegevensverwerking van de toegepaste tools. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door de conferentie tools verwijzen wij u naar de privacy verklaringen van de respectieve toegepaste tools, die wij onder deze tekst hebben vermeld.

2. Doel en rechtsgrondslag

De conferentie tools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan te bieden aan onze klanten (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b GDPR). Bovendien dient het gebruik van de tools de algemene vereenvoudiging en versnelling van de communicatie met ons of ons bedrijf (legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Voor zover toestemming is verkregen, worden de tools in kwestie gebruikt op basis van deze toestemming; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met werking voor de toekomst.

3. Duur van de opslag

De gegevens die wij rechtstreeks via de video- en conferentietools hebben verkregen, worden uit onze systemen gewist zodra u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens die door de exploitanten van de conferentie tools voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de conferentie tools.

4. Informatie over gegevensoverdracht naar de VS

Wij maken gebruik van online conferentie tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS. Wanneer deze tools worden gebruikt, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. Wij willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te overhandigen zonder dat u, als betrokkene, gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, voor bewakingsdoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan. Wij hebben geen invloed op deze vercloudwerkingsactiviteiten.

Voor audio- en videoconferenties maken wij momenteel gebruik van de volgende producten:

Mededelingen inzake gegevensbescherming voor onlinevergaderingen, telefonische conferenties en Webinars via Microsoft Teams

Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van gratis nieuwsbrieven via onze website. Wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrieven worden gegevens vanuit het invulveld aan ons overgebracht. De volgende data wordt eveneens verzameld tijdens het registratie proces

 • IP-adres van de computer
 • Datum en tijdstip van registratie
 • Onderwerpen waarover u nieuwsbrieven zult ontvangen

Uw toestemming voor het verwerken van data is verkregen binnen het bereik van het registratieproces en er is gewezen op dit privacy beleid. Voor de gegevensverwerking voor het verzenden van nieuwsbrieven worden gegevens niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor verzending van de nieuwsbrief. Het doel van het verzamelen van het e-mailadres is om de nieuwsbrief te verzenden. Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens als onderdeel van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

1. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Het e-mailadres van de gebruiker en de gegevens die worden verzameld in het kader van de dubbele opt-in (IP-adres, datum en tijdstip van registratie) worden daarom opgeslagen zolang als het abonnement op de nieuwsbrief actief is. Andere persoonlijke gegevens die in de loop van het registratieproces worden verzameld, worden doorgaans na afloop verwijderd na een periode van zeven dagen.

Het abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de betreffende gebruiker worden geannuleerd. In elke nieuwsbrief is een link aanwezig voor dit doeleinde.

Hiermee kunt u ook uw toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, intrekken.

JUMO Cloud

Bij het gebruik van de JUMO Cloud, worden persoonlijke gebruikersgegevens verwerkt in overeenstemming met de volgende opdrachtverwerkingsovereenkomst "-volgens artikel 28 van de Europese Verordening Gegevensbescherming-".

JUMO Cloud - Contract voor verwerking volgens Art. 28 GDPR

Online events

Wij bieden u de mogelijkheid om deel te nemen aan online evenementen. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten en het platform van 6Connex. Voor registratie en deelname aan dergelijke evenementen worden de volgende persoonsgegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen:

 • Titel, voornaam, achternaam, bedrijf, functie, bedrijfstak, land, postcode, emailadres

Daarnaast kunnen de volgende gegevens optioneel worden opgegeven: Hoe heeft u van het evenement gehoord en een profielfoto.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen in datacentra in Duitsland, respectievelijk in Europa. De opslagperiode bedraagt één jaar. Voor de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens voor marketing- en verkoopdoeleinden en voor het gebruik van uw e-mailadres in de chatroom wordt bij de registratie uw toestemming gevraagd en wordt verwezen naar deze verklaring gegevensbescherming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Deelnemers aan dergelijke evenementen kunnen gebruik maken van een chatfunctie. Deze functie is ook beschikbaar voor de deelnemers onderling. Daarnaast hebben de deelnemers de mogelijkheid om gebruik te maken van een videochat/video meeting functie van Wonder. De tool is niet geïntegreerd in het 6Connex platform en er worden geen gegevens uitgewisseld tussen de systemen. Er is geen registratie vereist om de tool te gebruiken, alleen een naam of nickname moet worden gekozen en toegang tot de camera en microfoon worden verleend.

Voor analyse- en statistische doeleinden worden uw gebruiksgegevens verzameld en verwerkt tijdens virtuele online evenementen. Wij gebruiken deze functies op grond van ons rechtmatig belang bij getargete reclame. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Art. 6 Para.1 let. a en, indien aan de voorwaarden is voldaan, Art. 6 let. b GDPR.

Facebook Plug-ins

Als onderdeel van onze aanwezigheid op internet gebruiken we sociale plug-ins van het sociale netwerk Facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). De plug-ins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel, "Vind ik leuk" -knop of een "duim omhoog" -symbool) of gelabeld met de zinsnede "Facebook social plug-in".

De lijst en het uiterlijk van de Facebook sociale plug-ins kunnen hier bekeken worden: http://developers.facebook.com/docs/plugins

Als u een website bezoekt die een van deze plug-ins bevat, opent uw browser normaal gesproken een directe verbinding met de Facebook-servers en verzendt deze gegevens naar Facebook om daar op servers te worden opgeslagen. Dit gebeurt zonder uw toestemming en vereist geen klik op de knop.

De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks vanaf Facebook naar uw browser verzonden en van daaruit wordt deze in de website geïntegreerd. Om deze reden hebben we geen invloed op de mate waarin Facebook de gegevens met deze plug-in verzamelt; als gevolg hiervan willen we u informeren over ons kennisniveau: http://www.facebook.com/help/?faq=17512

Door de plug-ins te activeren en te integreren, wordt Facebook geïnformeerd dat u de bijbehorende pagina van onze website hebt bekeken. Als u bent ingelogd op Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Als u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld als u op de knop "Vind ik leuk" klikt of een opmerking verzendt, wordt de bijbehorende informatie direct vanuit uw browser naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als u geen Facebook-account hebt, is het nog steeds mogelijk dat Facebook uw IP-adres ontvangt en opslaat. Zie het privacy beleid van Facebook voor informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen: http://www.facebook.com/policy.php

Als u een Facebook-account hebt en niet wilt dat Facebook via onze websitegegevens over u verzamelt en deze gegevens koppelt aan uw opgeslagen Facebook-accountgegevens, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt.

Twitter

Deze website gebruikt de buttons van de Twitterservice. Deze buttons worden gefaciliteerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Deze zijn herkenbaar door de termen zoals “Twitter” of “Volg” tezamen met een gestileerde blauwe vogel. Het gebruik van deze buttons maak het delen van artikelen of een van onze webpagina’s via Twitter mogelijk. Als u een website bezoekt die een van deze plug-ins bevat, opent uw browser normaal gesproken een directe verbinding met de Twitterservers. De content van de Twitter buttons wordt direct verzonden van Twitter naar de browser van de gebruiker. Om deze reden hebben we geen invloed op de mate waarin Twitter de gegevens met deze plug-in verzamelt; als gevolg hiervan willen we u informeren over onze kennis. Alleen het IP-adres van de gebruiker en de URL van de respectievelijke website worden overgedragen bij gebruik, maar alleen met het doel om de buttons weer te geven. Meer informatie omtrent dit onderwerp kan worden teruggevonden in het privacy beleid van Twitter: http://twitter.com/privacy

Mocht u uw privacy instellingen willen wijzigen is dit mogelijk binnen uw account voorkeuren: https://twitter.com/account/settings

Instagram

Onze website gebruikt functies en diensten van Instagram. De beheerder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u op de “Instagram knop” klikt en u bent ingelogd op uw Instagram account, kan Instagram uw bezoek aan onze website en aan uw gebruikersaccount koppelen. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van deze pagina’s geen informatie hebben over de inhoud van de verzonden gegevens of hoe Instagram deze gebruikt.

Meer informatie is te vinden in Instagram’s privacy beleid op: https://instagram.com/about/legal/privacy

LinkedIn

Onze website gebruikt functies van het netwerk LinkedIn. De beheerder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Bij het bezoeken van onze webpagina’s die functies van LinkedIn bevatten, wordt een verbinding naar de LinkedInservers geopend. LinkedIn krijgt een notificatie dat u onze website hebt bezocht met het IP-adres. Als u op de “Aanbevelen knop” klikt en u bent ingelogd op uw LinkedInaccount, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website en aan uw gebruikersaccount koppelen. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van deze pagina’s geen informatie hebben over de inhoud van de verzonden gegevens of hoe LinkedIn deze gebruikt.

Meer informatie is te vinden in LinkedIn ’s privacy beleid op: https://www.linkedin.com/legal/privacybeleid.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-site van Google. Deze website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Als u een van onze pagina's bezoekt met een YouTube-plug-in, wordt een verbinding met de YouTube-servers geopend. De YouTube-server wordt geïnformeerd over welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw gedrag op het webgebruik rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.

Meer informatie over hoe gebruikersgegevens worden verwerkt, vindt u in het privacy beleid van YouTube op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy

Web-Tracking - Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen om een analyse van uw gebruik van de website mogelijk te maken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

1. Doeleinden gegevensverwerking

 • Marketing
 • Reclame
 • Web-analytics

2. Gebruikte technologieën

 • Cookies
 • Pixel-Tags

3. Gegevensattributen

 • IP-adres (anoniem)
 • Browser-informatie (type browser, verwijzende en/ of uitstappagina's, bestanden die op onze website worden weergegeven, besturingssysteem, datum-/ tijdstempel en/ of clickstream-gegevens)
 • Gebruikersgegevens (weergaven, klikken)

4. Verzamelde gegevens

Deze lijst bevat alle (persoons) gegevens die zijn verzameld door of door het gebruik van deze dienst.

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Gebruikersgegevens
 • Clickpath
 • App-updates
 • Browser-informatie
 • Device informatie
 • Javascript-Support
 • Bezochte pagina's
 • Verwijzende URL
 • Downloads
 • Flash-versie
 • Locatie informatie
 • Koopactiviteit
 • Widget-interacties

5. Browser Plug-in

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browsersoftware te configureren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door het cookie worden gegenereerd en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en van het verwerken van deze gegevens door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

6. Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende koppeling te klikken. Er is een opt-out-cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze website: schakel Google Analytics uit. Voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruikersgegevens verwerkt, raadpleegt u de privacyverklaring van Google op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen om een analyse van uw gebruik van de website mogelijk te maken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Web-Tracking - Google Analytics 4

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om een analyse van uw gebruik van de website mogelijk te maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

1. Doel van de gegevens

 • Marketing
 • Webanalyse

2. Gebruikte technologieën

 • Cookies
 • Pixel Markeringen
 • Traceer code

3. Gegevens attributen

 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Browsergegevens (browsertype, verwijzings-/uitstappagina's, de op onze site bekeken bestanden, besturingssysteem, datum/tijdstempel, en/of clickstreamgegevens)
 • Gebruiksgegevens (weergaven, kliks)

4. Verzamelde gegevens

Deze lijst bevat alle (persoons)gegevens die worden verzameld door of via het gebruik van deze dienst.

 • Accountgegevens
 • Geanonimiseerd IP-adres
 • Bounce rates
 • Browser informatie
 • Klik pad
 • Datum en tijd van bezoek
 • Apparaat informatie
 • Downloads
 • Duur van het bezoek
 • Locatie-informatie
 • Internet serviceprovider
 • Muis bewegingen
 • Scherm resolutie
 • Gedragsgegevens
 • Refereer URL
 • App updates

5. Rechtsgrondslag

Hieronder wordt de vereiste rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens opgesomd.

 • Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR

6. Plaats van verwerking

Europese Unie

7. Bewaartermijn

De bewaartermijn is de tijdspanne waarin de verzamelde gegevens worden bewaard voor de verwerkingsdoeleinden. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de aangegeven verwerkingsdoeleinden.

De klant kan kiezen hoe lang Google Analytics de gegevens bewaart. De maximale bewaartermijn is 26 maanden

8. Doorgifte aan derde landen

Deze dienst kan de verzamelde gegevens doorsturen naar een ander land. Houd er rekening mee dat deze dienst de gegevens kan overdragen buiten de EU/EER en naar een land zonder de vereiste gegevensbeschermingsnormen. Indien de gegevens naar de VS worden doorgestuurd, bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt, voor controle- en bewakingsmaatregelen, mogelijk zonder rechtsmiddelen. Hieronder vindt u een lijst van landen waarnaar de gegevens worden doorgegeven. Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals opslag of verwerking.

 • Verenigde Staten van Amerika
 • Singapore
 • Taiwan
 • Chili

9. Ontvangers van de gegevens

 • Google Ierland Limited
 • Google LLC
 • Alphabet Inc.

10. Functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkende onderneming

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Klik hier om het privacy beleid van de verwerkingsverantwoordelijke te lezen https://policies.google.com/privacy?hl=en

Klik hier om het cookiebeleid van de verwerker te lezen https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Klik hier om u af te melden bij deze verwerker voor alle domeinen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

11. Browser Plug-in 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browsersoftware de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres)

verzamelt en verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

12. Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics uitschakelen. Voor meer informatie over de manier waarop Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, verwijzen wij u naar het privacy beleid van Google op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

13. Verwerking van bestelgegevens

Wij hebben met Google een contract gesloten voor de verwerking van bestelgegevens en voldoen volledig aan de strenge eisen die de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten stellen aan het gebruik van Google Analytics.

Google Tag Manager 

Dit is een tagbeheersysteem voor het beheer van Javascript- en HTML-tags die worden gebruikt voor de implementatie van tracking- en analysehulpmiddelen.

1. Gegevensverwerker

Google Ireland Limited - Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

2. Doeleinden gegevensverwerking

 • Beheer van websitetags 

3. Verzamelde gegevens

Deze lijst bevat alle (persoons) gegevens die zijn verzameld door of door het gebruik van deze dienst.

Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. Tag Manager is een cookievrij domein en verzamelt geen persoonlijke gegevens. Google Tag Manager kan echter andere tags activeren die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.

 • Geen gegevens verzameld

4. Meer informatie en afmelden

Klik hier voor het Privacy Help Center van de gegevensverwerker: https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Klik hier om uw privacy instellingen te beheren voor al onze bedrijfsdomeinen: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Klik hier om het privacy beleid van de gegevensverwerker te lezen: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

Google Ads Conversion Tracking

Dit is een service voor het bijhouden van conversies. Deze dienst registreert wat er na een klik op een door ons via Google Ads geplaatste advertentie gebeurt wanneer gebruikers de website vervolgens bezoeken. Bij conversies meten we of gebruikers, nadat ze op een door ons via Google Ads geplaatste advertentie hebben geklikt, een bepaalde door ons opgegeven actie op de website uitvoeren (bijvoorbeeld of er diensten worden besteld). Hierdoor kan de gebruiker bijhouden welke zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen of campagnes tot de gewenste interactie van de gebruikers leiden.

Verwerking companies

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Gegevensdoeleinden

 • Conversie bijhouden
 • Analyse
 • Het succes van marketingcampagnes meten

Gebruikte technologieën

 • Cookies
 • Tracking Pixel
 • Tracking-Code

Verzamelde gegevens

Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • Browsertaal
 • Browsertype
 • Aangeklikte advertenties
 • Cookie-ID
 • Datum en tijd van bezoek
 • IP-adres
 • Verwijzer-URL
 • Webaanvraag
 • Gebruikersgedrag

Wettelijke grondslag

Hieronder wordt de vereiste juridische basis voor de verwerking van gegevens vermeld.

 • Artikel 6, lid 1 s. 1 lit. a AVG

Locatie van verwerking

Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, wordt u apart geïnformeerd.

 • Europese Unie

Bewaartermijn

De bewaartermijn is de tijdspanne waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor de verwerkingsdoeleinden. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.

 • De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Overdracht naar derde landen

Deze dienst kan de verzamelde gegevens doorsturen naar een ander land. Houd er rekening mee dat deze dienst de gegevens mogelijk overdraagt naar een land zonder de vereiste gegevensbeschermingsnormen. Hieronder vindt u een lijst met landen waarnaar de gegevens worden overgedragen. Raadpleeg het privacybeleid van de aanbieder of neem rechtstreeks contact op met de aanbieder voor meer informatie over veiligheidsmaatregelen.

 • Singapore
 • Taiwan
 • Chili
 • Verenigde Staten van America

Ontvangers van gegevens

Hieronder worden de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld.

 • Google Ireland Limited, Google LLC, Alphabet Inc

Meer informatie en opt-out

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Klik hier om u af te melden voor deze verwerker in alle domeinen
https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Opslaginformatie

Hieronder ziet u de langst mogelijke opslagduur op een apparaat, zoals ingesteld bij het gebruik van de cookiemethode voor opslag en of er andere methoden worden gebruikt.

 • Maximum age of cookie storage: 1 jaar
 • Non-cookie storage: no

Google Ads Remarketing

Dit is een remarketingservice. Met remarketing kan de gebruiker advertenties tonen aan gebruikers van de website op basis van hun interesses op andere websites binnen het Google Display Netwerk (bijvoorbeeld in Google Search of op YouTube). Hiervoor worden de interacties van de gebruikers geanalyseerd, b.v. met betrekking tot de producten en diensten waarin een gebruiker geïnteresseerd is. Hierdoor kan de gebruiker ook na het bezoek aan de website gerichte advertenties aan de gebruiker tonen op andere websites.

Verwerking companies

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Gegevensdoeleinden

 • Remarketing
 • Advertentie
 • De acties van gebruikers volgen

Gebruikte technologieën

 • Cookies

Verzamelde gegevens

Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • Duur van het bezoek
 • IP-adres
 • Bezochte pagina's
 • Inhoudsgebruiker is geïnteresseerd in
 • Websitegebruik
 • Verwijzer-URL
 • Advertentie-ID
 • Datum en tijd van bezoek
 • Apparaatinformatie
 • Browserinformatie

Wettelijke grondslag

Hieronder wordt de vereiste juridische basis voor de verwerking van gegevens vermeld.

 • Artikel 6, lid 1 s. 1 lit. a AVG

Locatie van verwerking

Dit is de primaire locatie waar de verzamelde gegevens worden verwerkt. Als de gegevens ook in andere landen worden verwerkt, wordt u apart geïnformeerd.

 • Europese Unie

Bewaartermijn

De bewaartermijn is de tijdspanne waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor de verwerkingsdoeleinden. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.

 • De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Overdracht naar derde landen

Deze dienst kan de verzamelde gegevens doorsturen naar een ander land. Houd er rekening mee dat deze dienst de gegevens mogelijk overdraagt naar een land zonder de vereiste gegevensbeschermingsnormen. Hieronder vindt u een lijst met landen waarnaar de gegevens worden overgedragen. Raadpleeg het privacybeleid van de aanbieder of neem rechtstreeks contact op met de aanbieder voor meer informatie over veiligheidsmaatregelen.

 • Singapore
 • Taiwan
 • Chili
 • Verenigde Staten van America

Ontvangers van gegevens

Hieronder worden de ontvangers van de verzamelde gegevens vermeld.

 • Google Ireland Limited
 • Google LLC
 • Alphabet Inc.

Meer informatie en opt-out

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Klik hier om het cookiebeleid van de gegevensverwerker te lezen
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Opslaginformatie

Hieronder ziet u de langst mogelijke opslagduur op een apparaat, zoals ingesteld bij het gebruik van de cookiemethode voor opslag en of er andere methoden worden gebruikt.

 • Maximum age of cookie storage: 1 jaar
 • Non-cookie storage: no

Google reCAPTCHA

Deze service beschermt websites tegen spambots. Deze dienst verzamelt en analyseert de interacties van de gebruiker op de website en creëert op basis van het gedrag een score die aangeeft of het gebruikersgedrag normaal of verdacht is.

1. Gegevensverwerker

Google Ireland Limited - Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

2. Doeleinden gegevensverwerking

Deze lijst omvat de doeleinden van de gegevensverzameling en -verwerking.

 • Bescherming tegen spambots
 • Analyse

3. Gebruikte technologieën

 • Cookies
 • Javascript

4. Verzamelde gegevens

Deze lijst omvat alle verzamelde (persoonlijke) gegevens door het gebruik van deze dienst

 • Schermresolutie
 • Datum en tijd van bezoek
 • IP-adres
 • Browsertaal
 • Bezoekersgedrag van de website
 • CSS-informatie
 • Antwoorden op invulvelden op de website
 • Muisbewegingen

5. Rechtmatigheid van de verwerking

Hieronder wordt de vereiste wettelijke rechtmatigheid van de verwerking van gegevens vermeld.

 • Art. 6 par. 1 EU-AVG

6. Locatie van verwerking

Europese Unie

7. Bewaartermijn

De bewaartermijn is de tijdspanne waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor verwerkingsdoeleinden. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

8. Gegevensontvangers

 • Google Ireland Limited
 • Google LLC
 • Alphabet Inc.

9. Team voor gegevensbescherming van de gegevensverwerker

Hieronder vindt u het contactformulier van de gegevensverwerker welke gericht is aan een speciaal team dat vragen over de gegevensbescherming en privacy van gebruikers behandelt.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Hieronder vindt u het privacy beleid van de gegevensverwerker.

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Hieronder vindt u het cookiebeleid van de gegevensverwerker.

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl

Usercentrics Consent Management Platform

Dit is een service voor het beheer van toestemmingen voor privacy instellingen.

1. Gegevensverwerker

Usercentrics GmbH - Rosental 4, 80331 München, Duitsland

2. Doeleinden gegevensverwerking

 • Naleving van wettelijke verplichtingen
 • Opslag van toestemming

3. Gebruikte technologieën

 • Cookies
 • Lokale opslag
 • Gegevensattributen
 • Toestemming "Ja" of "Nee"
 • Gegevens logbestand - IP (geanonimiseerd)

4. Verzamelde gegevens

Deze lijst omvat alle verzamelde (persoonlijke) gegevens door het gebruik van deze dienst

 • Datum en tijd van bezoek
 • Apparaat informatie
 • Browserinformatie
 • Geanonimiseerd IP-adres
 • Opt-in en opt-out gegevens

5. Rechtmatigheid van de verwerking

Hieronder wordt de vereiste wettelijke rechtmatigheid van de verwerking van gegevens vermeld.

 • Art. 6 par. 1 EU-AVG

6. Locatie van verwerking

Europese Unie

7. Bewaartermijn

De intrekkingsverklaring van een eerder gegeven toestemming wordt gedurende drie jaar bewaard. Enerzijds is opslag gebaseerd op onze verantwoording volgens Art. 5 par. 2 van het EU-AVG, wat tot naleving van de persoonlijke gegevensverwerking volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht. Anderzijds heeft de opslag volgens de § 195 BGB een wettelijk verjaringstermijn van drie jaar. Dit verjaringstermijn begint op het einde van het jaar waarin de claim is ontstaan ​​ (§ 199 BGB). De drie jaar durende verjaringstermijn begint aan het eind van 31 december. en eindigt drie jaar later op 31 december om 24.00uur.

8. Gegevensontvangers

Usercentrics GmbH

9. Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf

datenschutz@usercentrics.com

10. Meer informatie en opt-out

Klik hier om het privacy beleid van de gegevensverwerker te lezen https://usercentrics.com/privacy-policy/

Mautic, het Open-Source-Project voor Marketing-automatisering

Dit is een open-source service voor het automatiseren van online marketing taken.

1. Gegevensverwerker

Acquia Inc. - 53 State Street, 10th Floor Boston, Massachusetts 02109, United States of America

2. Doeleinden gegevensverwerking

 • Tracking
 • Analytics
 • Marketing

3. Gebruikte technologieën

 • Cookies
 • Javascript
 • Web beacons

4. Verzamelde gegevens

Deze lijst omvat alle verzamelde (persoonlijke) gegevens door het gebruik van deze dienst

 • Browserinformatie
 • Gebruikersgegevens
 • Datum en tijd van bezoek
 • Bezoekersgedrag van de website
 • Geografische en demografische gegevens
 • Apparaat gegevens en besturingssysteem
 • Internet serviceprovider
 • IP-adres
 • Bezochte pagina's
 • Verwijzende URL
 • Clickpath
 • Downloads
 • Clicks

5. Rechtmatigheid van de verwerking

Hieronder wordt de vereiste wettelijke rechtmatigheid van de verwerking van gegevens vermeld.

 • Art. 6 par. 1 EU-AVG

6. Locatie van verwerking

Europese Unie

7. Bewaartermijn

De bewaartermijn is de tijdspanne waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor verwerkingsdoeleinden. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

8. Gegevensontvangers

 • Acquia Inc.
 • Mautic org.

9. Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf

privacy@acquia.com

Hieronder vindt u het privacy beleid van de gegevensverwerker.

https://www.mautic.org/privacy-policy

Algemene externe links

Indien van toepassing voor informatieve doeleinden vindt u externe links naar internetsites van derden op onze website, zoals video´s van YouTube, kaartmateriaal van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites. We hebben geen controle over de inhoud of presentatie van externe pagina's die door derden worden beheerd. De inhoud van dit privacy beleid is daar mogelijk niet van toepassing. Zorg er daarom voor dat u op de hoogte bent van het privacy beleid van de betreffende aanbieder. JUMO GmbH & Co. KG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de maatregelen die door deze websites worden genomen of voor de inhoud ervan.

Rechten van de betrokkene

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, bent u betrokken in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke:

1. Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke vragen om te bevestigen of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door ons.

Als een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u de volgende informatie bij de verantwoordelijke persoon opvragen:

 1. De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
 2. De categorieën van de verwerkte persoonsgegevens.
 3. De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens over u zijn of zullen worden bekendgemaakt.
 4. De geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien specifieke informatie hierover niet kan worden verstrekt, criteria voor het bepalen van de bewaartermijn.
 5. Het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, van een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of van een recht op bezwaar tegen een dergelijke verwerking.
 6. Het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit.
 7. Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld.
 8. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering overeenkomstig art. 22 Par. 1 en 4 van AVG (GDPR) en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u vragen om op de hoogte te worden gesteld van de toepasselijke garanties in overeenstemming met Art. 46 van AVG (GDPR) in verband met de verzending.

2. Recht op rectificatie

U hebt recht op rectificatie en/ of aanvulling tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking als de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt onjuist of onvolledig zijn. De gegevensbeheerder moet de correctie onverwijld uitvoeren.

3. Recht op beperking van verwerking

U kunt verzoeken dat de verwerking van persoonlijke gegevens betreffende u in de volgende omstandigheden wordt beperkt:

 1. Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist gedurende een bepaalde periode die de gegevensbeheerder in staat stelt om de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren.
 2. De verwerking is onwettig en u weigert de verwijdering van de persoonlijke gegevens en vraagt in plaats daarvan dat het gebruik van de persoonlijke gegevens wordt beperkt.
 3. De gegevensbeheerder heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar u hebt deze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 4. Als u een bezwaar tegen de verwerking hebt ingediend in overeenstemming met art. 21 Par. 1 van AVG (GDPR) en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de gegevenscontroller opwegen tegen uw redenen.

Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is beperkt, mogen dergelijke gegevens alleen worden verwerkt - behalve dat ze worden opgeslagen - met uw toestemming of om rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat. Als de verwerkingsbeperking is beperkt volgens de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven

4. Recht op verwijdering

▪      Verwijderingsverplichting

U kunt de verantwoordelijke verzoeken om uw persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen en hij/ zij is verplicht om deze gegevens met directe ingang te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer vereist voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
 2. U herroept uw toestemming, waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 (a) of Art. 9 Para. 2 (a) van AVG (GDPR), en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.
 3. U dient een bezwaarschrift in tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 Par. 1 van de AVG (GDPR) en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of u dient een bezwaar in tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 Par. 2 van e AVG (GDPR).
 4. Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. De verwijdering van uw persoonlijke gegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
 6. Uw persoonlijke gegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij aangeboden in overeenstemming met Art. 8 Para. 1 van de AVG (GDPR).

▪      Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke voor de verwerking uw persoonlijke gegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te verwijderen overeenkomstig art. 17 Par. 1 van de AVG (GDPR). Hij/ zij zal passende maatregelen moeten nemen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om degene die de persoonsgegevens heeft verwerkt te informeren dat u als de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens.

4. Uitzonderingen

De recht op de verwijdering bestaat niet voor de verwerking noodzakelijk is voor bijvoorbeeld:

 1. De vrijheid van meningsuiting en informatie uitoefenen.
 2. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die vereist is voor verwerking krachtens de wetgeving van de Europese Unie of van lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of om een taak uit te voeren in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de gegevens is verleend controller.
 3. Om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig art. 9 Para. 2 (h) en (i) en Art. 9 Para. 3 van de AVG (GDPR).
 4. Voor archiveringsdoeleinden in het openbaar belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig Art. 89 Para. 1 van de (AVG) GDPR, voor zover de in onderdeel a) bedoelde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking waarschijnlijk onmogelijk of ernstig zal schaden.
 5. Wettelijke claims doen gelden, uitoefenen of verdedigen.

5. Recht op informatie

Als u uw recht hebt uitgeoefend om de gegevensbeheerder de juiste gegevens te laten verwerken, verwijderen of beperken, is hij/ zij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of verwerkingsbeperking tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning met zich meebrengt. U hebt het recht om door de verantwoordelijke voor de verwerking van dergelijke ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om dergelijke persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben te ontvangen in de vorm van een gestructureerde, gemeenschappelijke en machine leesbare indeling. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens door te geven aan een andere datacontroller zonder belemmering door de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, op voorwaarde dat:

 1. Verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig Art. 6 Par. 1 (a) van (AVG) GDPR of Art. 9 Para. 2 (a) van AVG (GDPR) of op basis van een contract in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 (b) van AVG (GDPR).
 2. De verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde methoden.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene gegevensbeheerder naar de andere gegevensbeheerder worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van een officiële machtiging die aan de verantwoordelijke voor de verwerking is verleend.

7. Recht van bezwaar

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art 6. Par. 1 (e) of (f) van AVG (GDPR); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De verantwoordelijke voor de verwerking zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij hij/ zij overtuigende en legitieme redenen voor verwerking kan aantonen, die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover het verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar hebt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt. U hebt de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij door middel van geautomatiseerde processen met behulp van technische specificaties, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/ EG.

8. Recht op intrekking van de verklaring inzake de instemming met gegevensbescherming

U hebt het recht om te allen tijde uw verklaring omtrent toestemming voor gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de wettigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot intrekking.

9. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen tegen u heeft of u op een vergelijkbare manier aanzienlijk schaadt. Dit is niet het geval als de beslissing

 1. noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke voor de verwerking.
 2. is ontvankelijk krachtens de wetgeving van de Europese Unie of die van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en waar die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.
 3. is gemaakt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 9 Para. 1 van GDPR, tenzij Art. 9 Para. 2 (a) of (g) is van toepassing en er zijn passende maatregelen genomen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen. In de in (1) en (3) bedoelde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke, om stel zijn/ haar eigen positie vast en daag de beslissing uit.

10. Recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Zonder enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel te schenden, hebt u het recht om een beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, uw werkplek of de locatie van de verdachte inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de AVG/GDPR.

Wijzigingen in de gegevensbeschermingsverordeningen

We behouden ons het recht voor onze veiligheids- en gegevensbeschermingsverordeningen te wijzigen voor zover noodzakelijk vanwege de technische ontwikkeling. In deze gevallen passen we onze opmerkingen met betrekking tot privacybescherming ook aan. Noteer altijd de huidige versie van ons privacy beleid.

Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder voor de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:

JUMO GmbH & Co. KG
Moritz-Juchheim-Strasse 1
36039 Fulda

Tel: +49 661 6003-0
E-mail: mail@jumo.net
www.jumo.netJUMO Automation B.V.
Industriestrasse 18
4700 Eupen (België)

Tel: +32 87 59 53 00
E-mail: info.be@jumo.net
www.jumo.be

Functionaris voor gegevensbescherming

Als u nog vragen hebt over onze informatie over gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: datenschutz@jumo.net

Privacy-instellingen